订购古诗新唱产品
123456@QQ.COM:收件人(123456@qq.co..(10月27日 09:02)  1145古诗歌曲KTV@qq.com:已发到邮箱,请及时下载..(10月27日 08:52)  chexiwwang@163.com:收件人邮件地址(che..(10月20日 08:21) 
阎勇古诗歌曲三百首首页 >> 视频 >> (281)山海关 长城古堞俯沧瀛 (明) 黄洪宪
中国诗词大会第一季:小神童李尚容演唱《春夜喜雨》 李尚容演唱《送杜少府之任蜀州》 中国诗词大会第二季:李尚容再次演唱《春夜喜雨》 查看更多视频
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315]
mp4手机格式视频-山海关 长城古堞俯沧瀛 (明) 黄洪宪
点击收听古诗歌曲 点击收听古诗歌曲伴奏 点击收听古诗歌曲诵读 点击观看古诗歌曲视频 点击观看古诗新唱诵读视频 古诗歌谱
(281)山海关 长城古堞俯沧瀛 (明) 黄洪宪
作词:(明) 黄洪宪
作曲:阎勇
长城古堞俯沧瀛,
百二河山拥上京。
银海仙槎来汉使,
玉关秋草戍秦兵。
星临尾部双龙合,
月照平沙万马明。
闻道辽阳飞羽急,
节生急欲请长缨。

chánɡ chénɡ ɡǔ dié fǔ cānɡ yínɡ , 
长    城    古 堞  俯 沧   瀛   , 
bǎi èr hé shān yōnɡ shànɡ jīnɡ 。 
百  二 河 山   拥   上    京   。 
yín hǎi xiān chá lái hàn shǐ , 
银  海  仙   槎  来  汉  使  , 
yù ɡuān qiū cǎo shù qín bīnɡ 。 
玉 关   秋  草  戍  秦  兵   。 
xīnɡ lín wěi bù shuānɡ lónɡ hé , 
星   临  尾  部 双     龙   合 , 
yuè zhào pínɡ shā wàn mǎ mínɡ 。 
月  照   平   沙  万  马 明   。 
wén dào liáo yánɡ fēi yǔ jí , 
闻  道  辽   阳   飞  羽 急 , 
jiē shēnɡ jí yù qǐnɡ chánɡ yīnɡ 。 
节  生    急 欲 请   长    缨   。 


注释:
   1.古堞:是古城上的矮墙,亦称女墙。
   2.山海关:为河北省旧临榆县之东门,长城的起点。今属 秦皇岛市。 明初置关戍守,因其背山面海,故取名山海关。北依角山,东临渤海,联接华北与东北平原。形势险要,自古为交通要隘,有“天下第一关”之称。
   3.沧瀛:沧海,大海。 
   4.百二:以二敌百。一说百的一倍。后以喻山河险固之地。
   5.河山:疆域,国土。
   6.上京:国都的通称,今北京。
   7.仙槎:神话中能来往于海上和天河之间的竹木筏。
   8.汉使:代表朝廷出使海外的使者
   9.银海:银色的海洋。云、水、冰雪与日、月光华互相辉映产生的景色。
   10.玉关:玉门关,汉武帝置。因西域输入玉石时取道于此而得名。 汉时为通往西域各地的门户。故址在今甘肃敦煌西北小方盘城。
   11.尾部:车辆的后部、运载机械或工具的后部。
   12.平沙:指广阔的沙原。
   13.闻道:听说。
   14.飞羽:飞箭。
   15.长缨:指捕缚敌人的长绳。
   16.戍:其所驻之防地营寨亦称戍。后世称防守边疆为戍边。
                         
译文与解释:
   站在山海关古长城“天下第一关”的城墙垛口上俯瞰大海,一夫当关,万夫莫开,扼守着雄关,乃是山河险固之地,也是护拥着北京的北大门,银蓝色的海洋上穿梭着来往于海上和天河之间的帆船与竹筏,从山海关到玉门关都有人在防地营寨常年驻守着边疆与要塞,秋天的野草,象龙一样横贯在北疆边岸上首尾相合的护卫着国土,微微的月光照耀着广阔的沙漠,潜伏着万马嘶鸣,并显露的一览无遗。听说辽阳战事急,在这紧要关头生发出急欲请缨上前线参战,为保家卫国抛头颅、洒热血。
                         
(第 281 首)
浏览次数:649
返回首页
古诗新唱
唐诗三百首 五言古诗
唐诗三百首 七言古诗
唐诗三百首 五言乐府
唐诗三百首 五言绝句
唐诗三百首 五言律诗
唐诗三百首 七言乐府
唐诗三百首 七言律诗
詩經 國風 周南
毛泽东诗词选
全唐诗 卷一 李世民
唐宋名家词选
千家诗
宋诗一百首
全宋词
李白诗全集
汉代诗选
陈与义诗全集
楚辭卷第一 離騷經
乐府诗集 郊庙歌辞一
李白诗精选
李叔同诗选
王安石诗全集
魏晋诗选
南北朝诗选 宋诗
陆龟蒙诗全集
黄庭坚诗全集
鲁迅旧体诗选
唐五代词选
全唐诗 李白
金元明清诗选 清诗
唐宋名家词选
詩經 國風 召南
明清词选 清代
白居易诗全集
楚辭卷第二 九歌
元稹诗全集
全宋词
历代词赋选 风赋 宋玉
明清词选 明代
古诗词曲名句名篇
钱钟书全集
杜甫诗全集
元代小令选
庾信全集
汉代诗选
詩經 國風 邶風
苏轼诗全集
先秦歌谣选
詩經 國風 鄭風
纳兰性德词选
楚辭卷第三 天問
王维诗全集
魏晋诗选
孟浩然诗全集
元稹诗全集
敦煌曲子词选
文天祥诗全集
韦庄诗全集
滕王阁序 王勃
僧贯休诗全集
孟郊诗全集
辛弃疾词全集
唐宋名家词选
金元明清诗选 近代诗
岳阳楼记 范仲淹
刘禹锡诗全集
詩經 國風 唐風
楚辭卷第十七 九思
乐府诗集 横吹曲辞四
詩經 國風 鄘風
乐府诗集 杂曲歌辞十三
詩經 國風 陳風
詩經 國風 衛風
詩經 國風 王風
楚辭卷第十六 九歎
刘克庄词全集
洛神赋 曹植
赤壁赋 苏轼
骆宾王诗全集
皮日休诗全集
孔尚任戏曲选
陶渊明诗全集
韩愈诗全集
杜甫诗精选
高适诗全集
詩經 國風 豳風
罗隐诗全集
南北朝诗选 北朝诗
韦应物诗全集
詩經 小雅 鹿鳴之什
詩經 國風 魏風
王建诗全集
苏曼殊全集
楚辭卷第四 九章
李煜词全集
洪昇戏曲选
楚辭卷第七 漁父
陆龟蒙诗全集
王勃全集
返回顶部