订购古诗新唱产品
123456@QQ.COM:收件人(123456@qq.co..(10月27日 09:02)  1145古诗歌曲KTV@qq.com:已发到邮箱,请及时下载..(10月27日 08:52)  chexiwwang@163.com:收件人邮件地址(che..(10月20日 08:21) 
阎勇古诗歌曲三百首首页 >> 视频 >> (164)葛覃·葛之覃兮,施于中穀 (周)诗经
中国诗词大会第一季:小神童李尚容演唱《春夜喜雨》 李尚容演唱《送杜少府之任蜀州》 中国诗词大会第二季:李尚容再次演唱《春夜喜雨》 查看更多视频
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315]
mp4手机格式视频-葛覃·葛之覃兮,施于中穀 (周)诗经
点击收听古诗歌曲 点击收听古诗歌曲伴奏 点击收听古诗歌曲诵读 点击观看古诗歌曲视频 点击观看古诗新唱诵读视频 古诗歌谱
(164)葛覃·葛之覃兮,施于中穀 (周)诗经
作词:诗经
作曲:阎勇
葛之覃兮,施於中穀,維葉萋萋。
黃鳥於飛,集於灌木,其鳴喈喈。
葛之覃兮,施於中穀,維葉莫莫。
是刈是蒦,為絺為绤,服之無斁。
言告師氏,言告言歸。薄污我私,
薄浣我衣。害浣害否?歸寧父母。

葛之覃兮,施于中穀,維葉萋萋。
黃鳥于飛,集于灌木,其鳴喈喈。
葛之覃兮,施于中穀,維葉莫莫。
是刈是蒦,為絺為绤,服之無斁。
言告師氏,言告言歸。薄污我私,
薄浣我衣。害浣害否?歸寧父母。

ɡě zhī tán xī , shī yú zhōnɡ ɡǔ , wéi yè qī qī 。 
葛 之  覃  兮 , 施  于 中    穀 , 維  葉 萋 萋 。 
huánɡ niǎo yú fēi , jí yú ɡuàn mù , qí mínɡ jiē jiē 。 
黃    鳥   于 飛  , 集 于 灌   木 , 其 鳴   喈  喈  。 
ɡě zhī qín xī , shī yú zhōnɡ ɡǔ , wéi yè mò mò 。 
葛 之  覃  兮 , 施  于 中    穀 , 維  葉 莫 莫 。 
shì yì shì huò  , wéi chī wéi xì , fú zhī wú yì 。 
是  刈 是  蒦 , 為  絺  為  绤 , 服 之  無 斁 。 
yán ɡào shī shì , yán ɡào yán ɡuī 。 bó  wū wǒ sī , 
言  告  師  氏  , 言  告  言  歸  。 薄  污 我 私 , 
bó huàn wǒ yī 。 hài huàn hài fǒu ? ɡuī nínɡ fù mǔ 。 
薄  浣   我 衣 。 害  浣   害  否  ? 歸  寧   父 母 。 

译文:
 葛藤多柔长,蔓延山谷中,叶儿真茂盛。
 黄雀轻轻飞,栖息灌木上。喈喈啭欢声。

 葛藤多柔长,蔓延山谷中,叶儿真清鲜。
 割来煮泡后,织成粗细布,穿试百不厌。

 轻声告保姆,思归情牵缠。洗罢贴身衣,
 又忙洗外衫。何洗何不洗?早归父母安。 

注释:
 1.葛:多年生草本植物,花紫红色,茎可做绳,纤维可织葛布,俗称夏布,其藤蔓亦可制鞋(即葛屦),夏日穿用。覃(tán谈):本指延长之意,此指蔓生之藤。
 2.施(yì易):蔓延。中谷:山谷中。
 3.维:发语助词,无义。萋萋:茂盛貌。
 4.黄鸟:一说黄鹂,一说黄雀。于:曰;聿,作语助,无义。于飞,即飞。
 5.集:栖止。
 6.喈喈(音jie1接):鸟鸣声。
 7.莫莫:茂盛貌。
 8.刈(yì义):斩,割。濩(huò获):煮。此指将葛放在水中煮。
 9.絺(音chi1吃):细的葛纤维织的布。綌(xì戏):粗的葛纤维织的布。
 10.斁(yì义):厌。
 11.言:一说第一人称,一说作语助。师氏:类似管家奴隶,或指保姆。
 12.归:本指出嫁,亦可指回娘家。
 13.薄:语助词。污(wù务):洗去污垢。私:贴身内衣。
 14.澣(huǎn缓):浣,洗。衣:上曰衣,下曰裳。此指外衣。
 15.害(hé何):通曷,盍,何,疑问词。否:不。
 16.归宁:回家慰安父母,或出嫁以安父母之心。 

 
译文一:  
葛草长得长又长,漫山遍谷都有它,藤叶茂密又繁盛。  
黄鹂上下在飞翔,飞落栖息灌木上,鸣叫声婉转清丽。  
葛草长得长又长,漫山遍谷都有它,藤叶茂密又繁盛。  
割藤蒸煮织麻忙,织细布啊织粗布,做衣穿着不厌弃。  
告诉管家心理话,说我心想回娘家。快把内衣洗干净,  
快把外衣洗干净,无论洗还是不洗,回娘家去看父母。  
(第 164 首)
浏览次数:32485
返回首页
古诗新唱
唐诗三百首 五言古诗
唐诗三百首 七言古诗
唐诗三百首 五言乐府
唐诗三百首 五言绝句
唐诗三百首 五言律诗
唐诗三百首 七言乐府
唐诗三百首 七言律诗
詩經 國風 周南
毛泽东诗词选
全唐诗 卷一 李世民
唐宋名家词选
千家诗
宋诗一百首
全宋词
李白诗全集
汉代诗选
陈与义诗全集
楚辭卷第一 離騷經
乐府诗集 郊庙歌辞一
李白诗精选
李叔同诗选
王安石诗全集
魏晋诗选
南北朝诗选 宋诗
陆龟蒙诗全集
黄庭坚诗全集
鲁迅旧体诗选
唐五代词选
全唐诗 李白
金元明清诗选 清诗
唐宋名家词选
詩經 國風 召南
明清词选 清代
白居易诗全集
楚辭卷第二 九歌
元稹诗全集
全宋词
历代词赋选 风赋 宋玉
明清词选 明代
古诗词曲名句名篇
钱钟书全集
杜甫诗全集
元代小令选
庾信全集
汉代诗选
詩經 國風 邶風
苏轼诗全集
先秦歌谣选
詩經 國風 鄭風
纳兰性德词选
楚辭卷第三 天問
王维诗全集
魏晋诗选
孟浩然诗全集
元稹诗全集
敦煌曲子词选
文天祥诗全集
韦庄诗全集
滕王阁序 王勃
僧贯休诗全集
孟郊诗全集
辛弃疾词全集
唐宋名家词选
金元明清诗选 近代诗
岳阳楼记 范仲淹
刘禹锡诗全集
詩經 國風 唐風
楚辭卷第十七 九思
乐府诗集 横吹曲辞四
詩經 國風 鄘風
乐府诗集 杂曲歌辞十三
詩經 國風 陳風
詩經 國風 衛風
詩經 國風 王風
楚辭卷第十六 九歎
刘克庄词全集
洛神赋 曹植
赤壁赋 苏轼
骆宾王诗全集
皮日休诗全集
孔尚任戏曲选
陶渊明诗全集
韩愈诗全集
杜甫诗精选
高适诗全集
詩經 國風 豳風
罗隐诗全集
南北朝诗选 北朝诗
韦应物诗全集
詩經 小雅 鹿鳴之什
詩經 國風 魏風
王建诗全集
苏曼殊全集
楚辭卷第四 九章
李煜词全集
洪昇戏曲选
楚辭卷第七 漁父
陆龟蒙诗全集
王勃全集
返回顶部